Verzekering

Vrijwilligers doen belangrijk werk voor onze samenleving. En het belang van vrijwilligerswerk zal de komende jaren alleen maar toenemen. Maar waar gewerkt wordt, kan er iets misgaan. Dat geldt ook voor vrijwilligerswerk. Om vrijwilligers voldoende te verzekeren heeft de gemeente een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten.

Een uitkering, en dan?

Als je een uitkering hebt, mag je in principe vrijwilligerswerk doen. Er gelden wel voorwaarden. Je vrijwilligerswerk mag betaald werk namelijk niet in de weg staan. Ook mag het vrijwilligerswerk je kansen op betaald werk niet verkleinen. Daarnaast mag je geen werk doen waarvoor iemand zonder uitkering betaald zou krijgen.

Onkostenvergoeding

Vrijwilligersorganisaties mogen zelf beslissen of zij een onkostenvergoeding en/of een reiskostenvergoeding geven. Veel organisaties vinden dat vrijwilligers zelf geen kosten hoeven te maken om vrijwilligerswerk te kunnen doen. Zij kunnen op twee manieren de onkosten vergoeden aan vrijwilligers:

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Om een baan te kunnen krijgen is het vaak nodig om een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Dit kan ook gelden voor vrijwilligerswerk.

Gratis VOG voor vrijwilligersorganisaties

Sinds eind 2018 kunnen organisaties die werken met kwetsbare doelgroepen gratis een VOG aanvragen voor hun vrijwilligers.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor organisaties die gegevens van personen in een bestand bewaren.