WBTR voor stichtingen en verenigingen

Op 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, kortweg WBTR, in werking getreden. Deze geldt voor alle stichtingen en verenigingen, behalve de verenigingen van eigenaren. Wat moet je als bestuur van een stichting of vereniging regelen? 

Checklist voor de opzet van vrijwilligersbeleid

De website van 'Vrijwilliger aan zet' geeft een mooie checklist voor de opzet en het ontwikkelen van vrijwilligersbeleid of onderdelen daarvan. Door alle vragen door te nemen met elkaar ontstaat er een duidelijk beeld van hoe je het vrijwilligerswerk binnen je eigen organisatie wil vormgeven.

Voorbeelden van vrijwilligerscontracten

Vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor jouw organisatie. Toch is die inzet niet vrijblijvend. Zowel jouw organisatie als de vrijwilliger hebben bepaalde verwachtingen. Een vrijwilligerscontract zorgt ervoor dat wederzijdse verwachtingen duidelijk zijn én blijven. De website 'Vrijwilliger aan zet' geeft een aantal voorbeelden.

Tips voor het leidinggeven aan vrijwilligers

Leidinggeven aan vrijwilligers is vooral heel zingevend en leuk. Niets leuker dan samen met een groep vrijwilligers iets moois realiseren. Maar soms kan leidinggeven aan vrijwilligers ook een uitdaging zijn. De website 'Vrijwilligers aan zet' geeft 9 tips.

Gemeente Hof van Twente heeft vrijwilligersverzekering

Vrijwilligers doen belangrijk werk. Daarom zorgt de gemeente Hof van Twente dat ze dit goed en veilig kunnen doen. En dat ze goed verzekerd zijn, mocht er toch iets gebeuren tijdens het vrijwilligerswerk. Op de website van Centraal beheer vindt u meer informatie over de verzekering die onze gemeente heeft afgesloten.Wat houdt een ANBI-status in? Wie komt ervoor in aanmerking?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen. Lees alles hierover op de website van de belastingdienst.