Vrijwilligerswerk en een uitkering

Waar moet je aan denken?

Als je vrijwilligerswerk doet, krijgt je soms een onkostenvergoeding. Vraag aan de instantie waarvan je een uitkering krijgt, of dit gevolgen heeft voor je uitkering.


Wil je vrijwilligerswerk doen? Overleg dit altijd vooraf met je consulent / contactpersoon van de uitkeringsinstantie.

Meer informatie hierover vind je op: