Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een bijdrage aan de veiligheid van kwetsbare doelgroepen

Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP).


Ga je vrijwilligerswerk doen met kwetsbare doelgroepen, dan kan het zijn dat jij ook een VOG moet aanvragen. Met dit VOG kun je aantonen dat je geen strafbare feiten hebt gepleegd die het vrijwilligerswerk dat je gaat doen in de weg staan.


De VOG is een belangrijk voor elke vrijwilligersorganisatie. Met de VOG leveren we een bijdrage aan de veiligheid van kwetsbare groepen in de samenleving.