Vrijwilligerswerk en een onkostenvergoeding

'Vrijwilligersgeld hoort geen geld te kosten'

Veel organisaties vinden dat vrijwilligers zelf geen kosten hoeven te maken om vrijwilligerswerk te kunnen doen. Zij kunnen op twee manieren de onkosten vergoeden aan vrijwilligers:


1: De werkelijk gemaakte kosten vergoeden. Dit zijn bijvoorbeeld telefoon- of reiskosten. De vrijwilliger moet alle bonnetjes bewaren en de kosten declareren. Over deze onkostenvergoeding hoeft de vrijwilliger geen belasting te betalen.


2: Een vast bedrag als vergoeding geven. De vrijwilliger hoeft niet met bonnetjes aan te tonen hoeveel kosten hij gemaakt heeft. Ook staat de vergoeding los van de werkelijk gemaakte kosten.


De Belastingdienst heeft vastgesteld hoeveel onkostenvergoeding je mag ontvangen. Ontvang je meer dan moet je daar belasting over betalen. Let op: controleer de hoogte van dit bedrag op de website van de Belastingdienst, want dit verandert regelmatig.


Er geldt nog een voorwaarde voor het ontvangen van onkostenvergoeding. De vrijwilliger moet werken voor een organisatie zonder winstoogmerk, de vrijwilliger mag niet in loondienst zijn voor dezelfde organisatie en het vrijwilligerswerk wordt niet als beroep uitgeoefend. Tot slot moet de vrijwilligersvergoeding een echte vergoeding zijn. De Belastingdienst zegt hierover: ‘De vergoeding mag niet in verhouding staan tot de omvang van het werk en de hoeveelheid tijd die eraan besteed wordt.’


 Meer informatie vind je op Belastingdienst.nl en Vrijwilligerswerk.nl