Over Oranjevereniging Goor

De vereniging stelt zich ten doel de feestelijke herdenking van de verjaardagen van Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Alexander en van de leden van het Koninklijk Huis en gedenkwaardige gebeurtenissen.

Foto's