COA Markelo NO

Over COA Markelo NO

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers is de organisatie in de vreemdelingenketen die asielzoekers leefbare en veilige opvang biedt en hen begeleidt naar een toekomst in Nederland of daarbuiten. Dit doet het COA in samenwerking met partners in de samenleving.

Foto's