Post | juli 2023 | Nieuws voor organisaties | 1 min lezen

Belastingdienst opent AMBI-loket

Een ANBI-instelling dient het algemeen nut. De Belastingdienst heeft een nieuw, digitaal loket voor ANBI-instellingen: anbiloketbelastingdienst.nl.

Bij het aanvragen van de ANBI-status komen er een paar dingen kijken. Het nieuwe loket helpt aanvragers met informatie en stappenplannen. De website is vooral bedoeld voor kleine organisaties, zoals verenigingen en stichtingen vaak zijn.

  

In Nederland zijn er zo'n 45.000 ANBI's. Veel voorkomende soorten ANBI's zijn te vinden in sectoren als cultuur, welzijn van mens en dier, zorg voor mens, dier of aarde en onderwijs. ANBI's genieten fiscale voordelen en het aanvragen en behouden van een ANBI-status is aan voorwaarden gebonden.  


Om als organisatie in aanmerking te komen voor de ANBI-status moet een algemeen belang worden gediend. Een algemeen belang wil zeggen dat een gemeenschapsbelang wordt nagestreefd, en niet een individueel belang.  Een ANBI-status is prettig wanneer er giften of erfenissen worden verkregen. Een ANBI-instelling betaalt geen erf- of schenkbelasting.   


Of een instelling een ANBI-status heeft, kan worden gecheckt op de site van de Belastingdienst: ANBI-status controleren (belastingdienst.nl). De nieuwe website die de Belastingdienst heeft geopend, geeft meer info over het verkrijgen van de ANBI-status: ANBI Loket (anbiloketbelastingdienst.nl).  

Deel blogpost