Post | december 2023 | Nieuws voor organisaties | 1 min lezen

Stop regeldruk voor vrijwilligersorganisaties!

Door NOV

In Nederland zijn 7,5 miljoen mensen actief bij tienduizenden vrijwilligersorganisaties, goede doelen, bewonersinitiatieven, burgercollectieven, fondsen, buurt- en dorpshuizen, verenigingen en stichtingen. Zij werken samen aan ontmoeting, sociale netwerken, leefbaarheid, een fijne samenleving, een goede leefomgeving voor mens, dier en natuur. In Nederland én daarbuiten!

Regeldruk en wantrouwen maken het ze niet makkelijk! 

Gemeenten en rijksoverheid kunnen en moeten daar iets aan doen.
Deel blogpost