Criteria vacaturebank Vrijwilligerindehof

Wanneer kun je als organisatie/vereniging een vrijwilligersvacature plaatsen?

De vacaturebank van Vrijwilligerindehof is specifiek gericht op vrijwilligerswerk en niet op betaald werk. Vrijwilligers zijn van waarde voor de organisatie waar zij werken, maar andersom geldt hetzelfde: de organisatie moet ook van waarde zijn voor de vrijwilligers. Wil je als organisatie gebruik maken van de vacaturebank, dan gelden de volgende criteria:


  • De locatie/organisatie heeft een duidelijke maatschappelijke functie en werkt vanuit een sociaal oogpunt. Individuele ontplooiing, meedoen in de samenleving is een belangrijk onderdeel van het vrijwilligerswerk;
  • Er wordt niet bemiddeld voor profit-organisaties; er mag dus geen winstoogmerk zijn;
  • Het vrijwilligerswerk mag niet het karakter van betaalde arbeid hebben, het vrijwilligerswerk mag niet plaatsvervangend voor bezuinigingen zijn. Vraag jezelf af: als vandaag al mijn vrijwilligers vertrekken, kan ik dan mijn betaalde taak nog goed uitvoeren? Vrijwilligers zijn het ‘extra-tje’ van je organisatie;
  • Er wordt niet bemiddeld voor organisaties met een voorkeur voor leeftijd, religie, afkomst of seksuele geaardheid;
  • Er wordt niet bemiddeld voor privépersonen. Organisaties die op zoek zijn naar een individuele vrijwilliger voor een cliënt kunnen wel gebruik maken van de vacaturebank. In alle gevallen wordt samen gekeken of de hulpvraag passend is.